آدرس: تهران، میدان مادر، ابتدای میرداماد به سمت ولیعصر،پلاک 61، واحد 4

تلفن: 02122901405
ایمیل: info@booking.chartex.net

کدپستی: 1911915757
تلفکس: 02126421267

تلگرام آژانس: 09339814917